Dự án

DỰ ÁN

1. CÁC DỰ ÁN ELECTECH ĐÃ HOÀN THÀNH

2. ELECTECH NHẬN CÁC DỰ ÁN

  • Bảo trì hệ thống điện cho các công ty, nhà máy.
  • Cải tạo, nâng cấp hệ thống điện cho các công ty, nhà máy.
  • Làm mới hệ thống điều khiển, máy móc, thiết bị.
  • Thiết kế, đấu nối tủ điện theo yêu cầu.
  • Chế tạo máy móc, điều khiển theo yêu cầu.
  • Chuyển đổi dây chuyền từ thủ công, bán tự động sang điều khiển bán tự động, tự động.
0395857504
icons8-exercise-96 chat-active-icon